Tarieven

Voor wat betreft de diensten Arbeid- en Organisatiecoaching en Wachtlijstoverbrugging werkt Neurowijzer in grote lijnen met onderstaande trajecten en tarieven. Afhankelijk van de wens en behoefte van de opdrachtgever, kan natuurlijk een maatwerkvoorstel worden gemaakt.

Neurowijzer – Arbeid- en Organisatiecoaching

 
 
 
Verschillende vormen en (losse) onderdelen:  
 
  Onderdelen Duur Wanneer Investering Doorlooptijd  
Intake Dubbele intake: medewerker en werkgever 2,5 uur 3 werkdagen na aanvraag klant € 375,- 10 werkdagen (= ondergrens; hangt af van snelheid retour offerte werkgever)  
 
Intakerapportage maken en versturen naar medewerker 1,5 uur 2 werkdagen na intake € 175,-  
 
Akkoord door medewerker op inhoud   2 werkdagen na versturen aan mdw.    
 
Offerte naar werkgever voor traject kort / middellang / lang   1 werkdag na retour door mdw.    
 
Gescande, ondertekende offerte retour   2 werkdagen na versturen aan wg.    
 
  € 550,-    
 
   
Traject
KORT
Start traject: 6 x coachingsgesprek 6 uur 2 werkdagen na accoord werkgever € 900,- 12 weken  
 
Tussenrapportage voor werkgever 1,5 uur 3 werkdagen na 3e sessie € 175,-  
 
3-luikgesprek: werkgever, medewerker, coach 1,5 uur Halverwege traject € 225,-  
 
Eindrapportage voor werkgever 1,5 uur 3 werkdagen na laatste sessie € 175,-  
 
  € 1.475,-  
 
   
Traject MIDDEL Start traject: 9 x coachingsgesprek 9 uur 2 werkdagen na accoord werkgever € 1.350,- 16 weken  
 
Tussenrapportage voor werkgever 1,5 uur 3 werkdagen na 6e sessie €    175,-  
 
3-luikgesprek: werkgever, medewerker, coach 1,5 uur Halverwege traject €    225,-  
 
Eindrapportage voor werkgever 1,5 uur 3 werkdagen na laatste sessie €    175,-  
 
  € 1.925,-  
   
Traject LANG Start traject: 14 x coachingsgesprek 16 uur 2 werkdagen na accoord werkgever € 2.400,- 20 weken  
 
Tussenrapportage voor werkgever 1,5 uur 3 werkdagen na 8e sessie €    175,-  
 
3-luikgesprek: werkgever, medewerker, coach 1,5 uur Halverwege traject €    225,-  
 
Eindrapportage voor werkgever 1,5 uur 3 werkdagen na laatste sessie €    175,-  
 
  € 2.975,-  
 
   
Wachtlijst-overbrug-ging Inzet van één van de vormen van bovengenoemde coaching wanneer een medewerker op de wachtlijst staat voor behandeling bij een psychologenpraktijk of GGZ-instelling. Een doeltreffend middel voor medewerker (en daarmee werkgever) om zich staande te houden in werk, werkhervatting en op persoonlijk gebied in de weken voor de start van een (psychotherapeutische) behandeling.  
 
 
 
   
3-gesprek Gesprek (incl. voorbereiding) tussen medewerker, leidinggevende/werkgever en coach. In te zetten als losse interventie, zonder dat er sprake is van een coachingstraject. Er is (nog) geen sprake van een conflic. Wel is er ruimte voor het kweken van meer begrip tussen werkgever en (uitgevallen) medewerker. € 375,-    
 
 
 
Bovengenoemde investeringen zijn exclusief 21% BTW en reiskosten á € 0,19 per kilometer en inclusief locatiehuur en alle tussentijdse communicatie met stakeholders (leidinggevende, medewerker, bedrijfsarts) in het kader van re-integratie-activiteiten.

N.B.:Neurowijzer heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Neurowijzer deelt géén informatie met de zorgverzekeraar (wat voor een verzekeringsvergoeding altijd nodig is).
  • Er is geen doorverwijzing of bepaalde diagnose nodig voor de inzet van een coachingstraject.
  • Er is geen sprake van een wachtlijst. Sterker nog, Neurowijzer levert juist de dienst ‘Wachtlijstoverbrugging’.
  • Er gaat geen tijd verloren aan de zware administratieve handelingen die zorgverzekeraars eisen. Dit wordt dus ook niet versleuteld in extra kosten in het uurtarief.