Wachtlijstoverbrugging

Wat
Binnen Neurowijzer komt het met regelmaat voor dat een medewerker, gefaciliteerd door de werkgever, gecoacht wordt en het tijdens deze sessies naar boven komt dat er meer aan de hand is. Het gaat dan vaak om een al langer bestaand sluimerend psychiatrisch beeld zoals persoonlijkheidsproblematiek. Het vast (dreigen te) lopen op de werkplek is daar niet zelden een uitingsvorm van te zijn. Andersom komt ook voor: een medewerker is in het reguliere GGZ-circuit gediagnosticeerd met bepaalde problematiek die verdere, intensievere behandeling vereist waarvoor de medewerker op een wachtlijst wordt geplaatst. Om de wachtlijst te overbruggen kan het wenselijk zijn vanuit de werkgever om de medewerker tijdelijke support te bieden. Belangrijk voordeel voor de werkgever is dat medewerker op deze wijze in beeld blijft en werkgever op procesniveau op de hoogte blijft. Maar bovenal: wachtlijstoverbrugging heeft zich inmiddels bewezen door het voorkómen van daadwerkelijke uitval. Leidinggevende en bedrijfsarts spelen in het proces van het bieden van wachtlijstoverbrugging een cruciale signalerende rol.

Hoe
Wachtlijstoverbrugging bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

  • Een intake
  • Afstemming met leidinggevende en andere stakeholders
  • Coachingssessies
  • Verschillende communicatiemomenten
  • Indien gewenst: driegesprek medewerker – leidinggevende – coach

Wie
Wendy Schram is bedrijfs- en neuropsycholoog en werkt als coach met de focus op preventie, werkhervatting en re-integratie van (uitgevallen) medewerkers. Vanuit haar neuropsychologische achtergrond heeft zij kennis van de diverse psychiatrische toestandsbeelden waardoor zij in staat is een juiste doorverwijzing tot stand te brengen. In het geval dat een medewerker al op een wachtlijst staat en tijdelijk support nodig heeft, kan zij zonder daadwerkelijk te behandelen, overbrugging bieden door de medewerker te coachen op die elementen die nodig zijn om zich in het werk (en vaak ook privé) staande te houden.

Investering
Zie voor de investering de button ‘Tarief’.