Online Training positief verzuimmanagement

Wat
De training Positief Verzuimmanagement geeft invulling en uitvoering aan het vitaliteits- en verzuimbeleid van een organisatie. De stakeholders binnen dit beleid zijn tevens de doelgroep voor deze training: van leidinggevenden en HR-professionals tot Arbo verpleegkundigen en bedrijfsartsen. Zowel preventief als in het geval van uitval is het zaak de medewerker te behouden voor werk c.q. zo snel mogelijk terug te laten keren naar de werkvloer. Dit kan alleen maar met succes worden bereikt als gefocust wordt op de mogelijkheden tot blijvende activering van de medewerker.

De training Positief Verzuimmanagement heeft als uniek kenmerk deelnemers te laten ervaren dat er heel veel mogelijk is in het (preventieve) gesprek met een (uitgevallen) medewerker. Bij veel stakeholders binnen het vitaliteits- en verzuimbeleid van een organisatie, heerst de misvatting dat steeds minder mogelijk is in de gesprekvoering met medewerkers. De aangescherpte privacywetgeving geeft immers aan dat we ‘niets mogen vragen’ aan de betreffende medewerker. Dit klopt inderdaad voor wat betreft het ‘diagnosemodel’: hoe meer we weten van de problematiek van een medewerker, hoe meer we ongewild gaan medicaliseren en hoe stroever het gesprek loopt. En daarmee onze poging iemand te activeren. Dit is gespreksvoering waarmee we onszelf behoorlijk in de voet schieten. De training Positief Verzuimmanagement is de tegenhanger en laat zien wat en hoeveel er wel mogelijk is.

Hoe
De methode die Neurowijzer in deze training hanteert, is afkomstig uit de positieve psychologie. De gespreksvoering die hierbij hoort, bevordert de gedragsverandering die nodig is om tot activering te komen. Zónder diep in te gaan op het probleem of deze diepgaand te analyseren (diagnose/medisch model). De leidinggevende leert een oplossingsgericht gesprek te voeren en oplossingsgerichte (en juist privacy-proof!) vragen te stellen. De medewerker wordt namelijk beschouwd als expert én hij is probleemeigenaar. Door deze twee uitgangspunten te hanteren, lukt het om een medewerker letterlijk te activeren. Deze gespreksvoering sluit direct aan bij het feit dat een medewerker bijna altijd inzetbaar is op arbeidsmogelijkheden, zowel met een preventief als re-integratiedoel. Ook is deze gespreksmethodiek te vertalen naar andere gebieden waarop van leidinggevenden aansturing wordt verwacht.

Inhoud
Tijdens de eendaagse training (zowel open als in-company mogelijk) komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Positief Verzuimmanagement: activering in plaats van diagnostisering
  • Methodiek Positief Verzuimmanagement: soorten activering
  • Vaardigheden binnen de methodiek: het oplossingsgerichte gespreksmodel
  • Werkhervattingsplan: format en tools
  • Communicatie met de bedrijfsarts: wanneer en hoe?
  • Preventie en vroegsignalering van psychisch verzuim.

Resultaat
De deelnemers zijn na de training in staat om:

  • Vitaliteits- en verzuimmanagement te zien als integraal onderdeel van hun leidinggevende taken (in plaats van het sluitstuk)
  • Te sturen op mobiliteit en activering
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken toe te passen
  • In het kader van preventie te sturen op vitaliteit en gezondheid van medewerkers als onderdeel van de dagelijkse operatie.

Investering
De investering voor de uitvoer van een training is een onderdeel van het voorstel dat Neurowijzer maakt in opdracht van een werkgever.