NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK (NPO)

Wat
Neuropsychologie is een vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en werking van de hersenen. Een neuropsychologisch onderzoek, afgekort NPO, is een onderzoek naar mentale belastbaarheid. Het brengt in kaart hoe betrokkene zich kan concentreren, hoe het geheugen functioneert en hoe betrokkene zijn of haar aandacht kan verdelen en richten. Een NPO kan zowel bij een kinderen & jeugdigen als volwassen & ouderen worden afgenomen. De aanvragers kunnen divers zijn: van school tot ouder en van werkgever tot bedrijfsarts.

Waarom
Een NPO kan onder meer duidelijkheid bieden in geval van cognitieve klachten zonder duidelijke oorzaak, een aangeboren afwijking, een ontwikkelingsstoornis of een neurologisch ziektebeeld (bijvoorbeeld Parkinson, MS, mild cognitive impairment).

Hoe
Het NPO bestaat uit 2 delen: een neuropsychologisch vraaggesprek en het uitvoeren van testen. In het gesprek vraagt de neuropsycholoog naar de aard van de klachten van de betrokkene en de gevolgen die betrokkene daarvan ervaart in het dagelijks leven en in het werk. Het kan nuttig zijn als iemand uit de naaste omgeving van betrokkene bij dit gesprek aanwezig is om een en ander nader toe te lichten. Vervolgens voert betrokkene een aantal testen uit, alleen. Hierna is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

In deze fase is er een verschil tussen het onderzoeken van een kind of een volwassene. In het geval van een kind heeft de ouder altijd een belangrijke rol in het in kaart brengen van de aard en inhoud van de klachten.

Verslaglegging en advies
Na het gesprek en de testafname interpreteert de psycholoog de scores en maakt een leesbaar verslag. Dit verslag wordt vervolgens besproken met de betrokkene waarin ook de vertaalslag naar belastbaarheid wordt gemaakt, zowel op privé- als werkgebied. In sommige gevallen dient het onderzoek om een werkgever, verzekeraar of uitkeringsinstantie als het UWV inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van betrokkene zodat de juiste acties kunnen worden uitgezet.

Locatie
Neurowijzer zorgt uiteraard voor een rustige ruimte.  Dat is in dit geval een rustige, prikkelarme omgeving waar gesprek en testafname het meest representatief kunnen worden uitgevoerd.

Investering

Activiteit Duur Investering
Gesprek en afname tests 4 uur €   520,00
Interpretatie testscores en verslaglegging 3 uur €   390,00
Adviesgesprek 2 uur €   160,00
Gebruik testmateriaal €     85,00
Tussentijdse communicatie met cliënt, bedrijfsarts en andere betrokkenen. Investering Neurowijzer
Totaal 9 uur € 1.070,00

De bedragen zijn exclusief 21% BTW

Een NPO wordt niet door verzekeraars gedekt; diagnostiek in het algemeen niet. Daarom betaalt doorgaans de werkgever of betrokkene zelf met hulp van werkgever of een andere instantie.