Online Arbeid- en organisatiecoaching

Wat
Werk kan mensen activeren, maar ook voor uitval zorgen. Door werkgerelateerde stress kunnen psychische klachten ontstaan of verergeren en dit kan tot verzuim leiden. En dit laatste gebeurt vaak: nog altijd heeft 30-40% procent van verzuim een psychische, werkgerelateerde oorsprong. Maar ook kan privéproblematiek net het duwtje richting uitval geven indien werk al de nodige spanning geeft.

Neurowijzer – Arbeid- en Organisatiecoaching richt zich op preventie en behandeling van psychische problematiek op de werkvloer met als doel het door de medewerker herpakken van de regie over het individuele welzijn. Welzijn dat zich vertaalt in aspecten als motivatie, vitaliteit, energie, effectiviteit, productiviteit en werkplezier.

Werkgerelateerde stress kan van alles omvatten: stress door conflicten op het werk, een organisatiewijziging, ontslag, baanverlies, burn-outklachten, posttraumatische stressklachten, langdurige of chronische somatische klachten, verslavingsproblematiek, al dan niet gediagnosticeerde persoonlijkheidsproblematiek, maar ook een belastende thuissituatie die zijn weerslag heeft op het werk.

Hoe
Een coachingstraject bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

  • Een intake
  • Afstemming met leidinggevende en andere stakeholders (zoals bedrijfsarts, HR, externe behandelaars)
  • Coachingssessies
  • Verschillende communicatiemomenten
  • Driegesprek medewerker – leidinggevende – coach
  • Terugvalpreventie

Bij de aanpak van werkgerelateerde problematiek is niet alleen de werknemer zelf betrokken: ook leidinggevende, bedrijfsarts en HR spelen een belangrijke rol. De coach kan op individueel niveau contact houden met deze stakeholders, maar ook bijvoorbeeld door deelname aan een SMT. Neurowijzer – Arbeid- en Organisatiecoaching heeft ervaren dat een werknemer zich gesteund voelt als de werkomgeving erbij wordt betrokken, wat weer een positief effect heeft op het preventieve of herstelproces. Contact en aandacht zijn sleutelwoorden. De coach zal dit ook steeds weer stimuleren, zowel bij medewerker als werkgever.

Wie
Wendy Schram is bedrijfs- en neuropsycholoog en werkt als coach met de focus op preventie, werkhervatting en re-integratie van (uitgevallen) medewerkers. Activering en grip (terug)krijgen in regie over de werk- en/of privésituatie staan hierbij centraal.

Investering
Zie voor de investering de button ‘Tarief’.